Spring naar content

Van zorg naar bewegen: terugblik op geslaagd congres

Dinsdag 27 juni vond het congres ‘Van zorg naar bewegen’ plaats, met als centrale vraagstuk de samenwerking tussen zorg- en beweegprofessionals. Het afwisselende programma met inzichten vanuit beleid en inspiratie vanuit de praktijk leverde interessante gesprekken op, met ook veel vragen en enthousiaste reacties vanuit de deelnemers. Een geslaagde dag waar ieder vanuit zijn of haar eigen rol weer op voort kan borduren om de domeinoverstijgende samenwerking weer een stap verder te brengen.

Verandering in leefstijl noodzakelijk

Voldoende en gevarieerd bewegen is nodig om fit en gezond te blijven en vitaal oud te worden. Om bewegen een vanzelfsprekend onderdeel te maken van ieders dag, is verandering noodzakelijk. Veranderingen in leefstijl en de omgeving waar mensen dagelijks mee te maken hebben. Professionals in de zorg kunnen dankzij hun signalerende, informerende of faciliterende rol veel betekenen. Zelf, of in samenwerking met anderen. Hoe je dat aanpakt, was het gesprek van de dag tijdens het congres. 

Van beleid naar praktijk

De ochtend stond in het teken van paneldiscussies en stellingen over de huidige stand van zaken op het gebied van sport en bewegen in de zorgsector. In het eerste panelgesprek gingen het ministerie van VWS, Voedingscentrum en Kenniscentrum Sport & Bewegen in op de ontwikkelingen vanuit beleid en wat de kennisinstituten daarbij kunnen betekenen voor professionals.  

Vervolgens gingen we in op de rol die een zorgprofessional kan pakken. Dat leverde interessante discussies op tijdens het tweede panelgesprek: hoe kijken professionals vanuit diverse domeinen hier tegenaan en welke verschillen ervaren zij? Hanneke Molema (TNO), Kirsten Veenstra (NOV), Douwe Atsma (LUMC, Vereniging Arts & Leefstijl) en Inge Heemstra (NHG) bespraken dit uitgebreid en deelden hun visie, aangevuld met reacties op de vragen vanuit het publiek.

Leren van voorbeelden uit de praktijk

‘s Middags verschoof de focus richting de praktijk. Aan de hand van het inspirerende voorbeeld van het Beweeghuis in Zuid-Limburg kwamen uitdagingen en successen in de samenwerking tussen de zorg- en beweegsector aan bod. Om tot slot in workshops interactief aan de slag te gaan: hoe ga je in gesprek met de patiënt? En: hoe zet je valpreventie in? Tot slot kwam ook het gesprek over langdurige samenwerkingen tussen de zorg- en beweegsector aan de orde, in de ene workshop vanuit ervaringen in Deventer en in de andere workshop vanuit het Jeroen Bosch Ziekenhuis. 

Al met al kijken we terug op een geslaagde dag met veel inspiratie, informatie en verbinding onderling. Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en kennisproducten op het gebied van zorg en bewegen? Houd dan de pagina www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/zorg in de gaten.