Spring naar content

Wat vinden Nederlanders van hun beweeggedrag?

Hoe schatten Nederlanders eigenlijk hun beweeggedrag in? Deze nieuwe factsheet geeft hier een antwoord op. Via een peiling hebben we Nederlanders gevraagd naar hun beweeggedrag, de effecten van bewegen en wat hen zou helpen meer beweging in de dag te brengen. Wist je bijvoorbeeld dat meer dan de helft van de Nederlanders denkt voldoende te sporten en bewegen?

Peiling via Motivaction

Eind 2021 hebben we via onderzoeksbureau Motivaction een aantal vragen uitgezet om achtergrondinformatie over het beweeggedrag van Nederlanders te achterhalen. Een groot deel van de bevolking beweegt namelijk nog altijd niet genoeg, blijkt uit de laatste cijfers. Er dat terwijl voldoende bewegen juist een belangrijke bijdrage levert aan onze gezondheid. Via zo’n 1000 respondenten komen we tot interessante resultaten, deze zijn samengevat in de nieuwe factsheet.

Factsheet beweeggedrag

Zo vergelijken we bijvoorbeeld hoeveel beweging Nederlanders denken dat ze nodig hebben, met hoeveel beweging volgens de beweegrichtlijnen daadwerkelijk nodig is voor een goede gezondheid. Staat dit tot elkaar in verhouding? Ook laat de factsheet zien welke leeftijdsgroepen eventueel meer zouden willen bewegen.

Tot slot gaat de factsheet in op de motivatie achter het sporten en bewegen: waarom doen we dit? Wat vinden Nederlanders belangrijke effecten van sport en bewegen? Met daaraan gekoppeld het vraagstuk wat zou kunnen helpen om meer beweging in de dag te brengen. Want dat is waar het uiteindelijk om gaat: hoe zorgen we ervoor dat iedereen voor zover mogelijk voldoende beweegt?