Spring naar content

Zijn we meer of minder gaan bewegen in 2020?

We zijn in 2020 meer gaan bewegen, en toch ook weer niet. Tegenstrijdige geluiden vanuit verschillende onderzoeken. Hoe zit het precies? Volgens de meest recente officiële cijfers blijkt het percentage mensen dat voldoet aan de beweegrichtlijnen in 2020 te zijn gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Daarentegen zijn mensen volgens een aantal onderzoeken juist minder gaan sporten en bewegen. Hoogstwaarschijnlijk speelt de coronacrisis een grote rol in het geheel: verandering in beweeggedrag van mensen, wat interpretatie van de cijfers lastig maakt.

Cijfers beweeggedrag

De beweegrichtlijnen geven aan hoeveel beweging nodig is voor een goede gezondheid, van jong tot oud. Ondanks de toenemende bewustwording van een gezonde leefstijl en het belang van bewegen, voldeed in 2020 slechts 52,7% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder aan de beweegrichtlijnen. Ter vergelijking: in 2019 voldeed 49% van de Nederlandse volwassenen aan de beweegrichtlijnen. Deze cijfers duiden op een stijging.

Specifiek gekeken naar de richtlijn voor matig of zwaar intensieve inspanning, voldeed 57% van de Nederlandse bevolking van 4 jaar en ouder in 2020. Wat betreft spier- en botversterkende activiteiten ging dat om 85%. De cijfers verschillen deels per leeftijdsgroep. Zo voldeden kinderen (4 t/m 11 jaar) het vaakst aan de beweegrichtlijnen, gevolgd door volwassenen (18 t/m 64 jaar). Ouderen (65+) en jongeren (12 t/m 17 jaar) voldeden het minst aan de beweegrichtlijnen. In vergelijking met 2019 is er wat deze onderlinge verhouding betreft niks veranderd aan het beweeggedrag van de leeftijdsgroepen.

Onderzoek naar sport- en beweeggedrag

Naast deze cijfers zijn er gegevens beschikbaar uit diverse onderzoeken naar sport- en beweeggedrag in 2020. Een aantal van deze onderzoeken laat zien dat Nederlanders minder zijn gaan sporten en bewegen. Mensen konden vanwege de beperkende coronamaatregelen in 2020 minder gebruik maken van de sportvereniging of sportschool, wat leidde tot een daling in sport- en beweegdeelname van mensen. Frequente sporters lijken daarentegen alternatieven te hebben gevonden voor sporten in verenigings- en groepsverband.

Cijfers beweegrichtlijnen vs. uitkomsten onderzoek sport- en beweeggedrag

Gaat het specifiek om de beweegrichtlijnen, dan blijkt het percentage mensen dat in 2020 voldeed aan de beweegrichtlijnen dus niet te zijn gedaald. Het lijkt er op dat de dalende daadwerkelijke sportdeelname in het beweegpatroon werd gecompenseerd met toename in andere beweegactiviteiten zoals individueel sporten of bewegen en huishoudelijke bezigheden. Mensen zijn bijvoorbeeld meer tijd gaan besteden aan wandelen, fietsen, huishoudelijke werk, tuinieren en klussen. In de onderzoeken naar sport- en beweeggedrag tijdens de coronamaatregelen zijn overigens andere methodes en vraagstellingen gebruikt dan in de jaarlijkse leefstijlmonitor voor de cijfers van de beweegrichtlijnen. Dit kan invloed hebben op de uitkomsten die afwijken van de officiële cijfers.

Breng beweging in je dag

Terugkomend bij de beweegrichtlijnen: een belangrijk inzicht uit zowel de officiële beweegcijfers als de overige onderzoeken, is dat er meerdere manieren zijn om aan voldoende beweging te komen. De één gaat graag sporten, de ander beweegt liever door fietsend naar de supermarkt te gaan of regelmatig een ommetje te maken. Alle varianten helpen beweging in de dag te brengen en leiden tot gezondheidsvoordeel. Maar ondanks de stijgende lijn voor wat betreft de beweegcijfers, valt er nog altijd een wereld te winnen om de ambitie van het preventieakkoord waar te maken: in 2040 voldoet 75% van de Nederlanders aan de beweegrichtlijnen. Een van de uitdagingen daarbij is het creëren van een omgeving die bewegen een vanzelfsprekend onderdeel van de dag maakt.

Meer informatie over de beweegrichtlijnen vind je hier. Stimuleer jij anderen om meer te bewegen? Gebruik de Beweegcirkel en help anderen stapsgewijs naar meer beweging in hun dag.