Spring naar content

Weinig aandacht voor sport en bewegen in verkiezingsprogramma’s Europa

Voorafgaand aan de verkiezingen voor de gemeenteraad, Provinciale Staten of de Tweede Kamer zet Kenniscentrum Sport & Bewegen op een rij wat er in de verkiezingsprogramma’s staat over sport, bewegen en gezonde leefstijl. Vandaag wordt het overzicht gepubliceerd van wat er in de programma’s voor de Europese verkiezingen op 6 juni aanstaande staat. Voor de sportsector blijkt dit heel weinig en dan meestal ook nog indirect.

Toch blijken kandidaat-Europarlementariërs wel degelijk geïnspireerd te zijn om sport en bewegen – en manieren om een gezonde leefstijl te bevorderen – hoger op de politieke agenda in Brussel te zetten. Dat werd duidelijk tijdens een verkiezingsevent dat Kenniscentrum Sport & Bewegen eind april samen met NOC*NSF heeft georganiseerd in het Huis van Europa in Den Haag.

Minder regeldruk voor sportverenigingen, meer aandacht voor mogelijkheden voor sportevenementen in natuurgebied, een Europees meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de sport: dat zijn maar drie van de onderwerpen waarover zes kandidaten van VVD, D66, GroenLinks/PvdA, CDA, ChristenUnie en SP hun mening gaven. Alleen kijken naar het verkiezingsprogramma geeft dus geen compleet beeld van wat partijen wel en niet willen met sport en bewegen op Europees beleidsniveau.

Lees op Allesoversport.nl:
Dit willen kandidaat-Europarlementariërs met het EU-sportbeleid

Waar lang niet iedereen bij stilstaat, is dat Europees beleid in andere domeinen ook impact heeft op sport en bewegen. En andersom: denk aan preventie van ziekten als diabetes type 2 en hartfalen. Vanuit de sportsector klinkt dan ook de roep om ‘sport in all policies’. Dat betekent dat politici bij hun besluitvorming over bijvoorbeeld privacy, openbare aanbestedingen of preventie ook eens de bril van de sport opzetten: hoe pakt het bijvoorbeeld uit voor de vaak kleinere, door vrijwilligerswerk gedreven sportorganisaties? Op het gebied van topsport dichten sommige partijen ‘Brussel’ een grotere rol toe: ‘Europa’ moet dan bijvoorbeeld een Superliga in het voetbal zien te voorkomen of tegenwicht bieden tegen oliestaatjes die bids doen voor grote kampioenschappen.

Er zijn ook politieke partijen die de rol van Europa willen beperken tot de hoogst noodzakelijke thema’s, zoals veiligheid, migratieproblematiek en klimaat. Subsidiariteit heet dat in de verkiezingsprogramma’s. Sport is relatief maar een klein beleidsgebied voor de Europese Commissie en het Europees Parlement, maar wat deze partijen betreft kan sport nationaal worden afgehandeld.

Duiding bij wat er wel én niet in de verkiezingsprogramma’s staat, vind je op Allesoversport.nl in het tweede deel van dit tweeluik over de Europese verkiezingen: ‘Impact van Europees beleid op sport en bewegen onderbelicht’.

Meer weten?

Check www.sporteneuropa.nl voor informatie over Europese financiering en Europees beleid voor de sport- en beweegsector of neem contact op met Jacqueline Kronenburg, manager public affairs.