Spring naar content

cover van Begrijp ik jou Handreiking voor moeilijk verstaanbaar gedrag binnen beweegsituaties

In veel gevallen vragen mensen met een beperking iets extra’s van de begeleiding. Dit vraagt meer van de begeleider om de beweegsituatie passend te maken. In de handreiking wordt aandacht besteed aan de didactiek en de organisatie van de activiteiten. Ook lees je wat je als begeleider van beweegactiviteiten kunt doen om een activiteit beter te laten verlopen. Daarna vind je een gedeelte over specifieke kenmerken en gedragingen van deelnemers met moeilijk verstaanbaar gedrag. Er wordt bijvoorbeeld ingegaan op introvert gedrag, faalangst, ADHD, Syndroom van Down, autisme en epilepsie. Met behulp van voorbeelden worden de gedragingen verduidelijkt en je vindt concrete tips.

Voor wie is de handreiking?

De handreiking is ontwikkeld om begeleiders van sport- en beweegactiviteiten te ondersteunen bij moeilijk verstaanbaar gedrag. Er is aandacht voor wat je als begeleider van beweegactiviteiten kunt doen om een activiteit beter te laten verlopen; de zogenaamde didactiek en organisatie van je activiteiten.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

biko portretfoto

Biko Blommestein

Specialist

In mijn ogen bestaat er niets mooiers dan sporten en bewegen. Helaas is dit voor veel mensen met een beperking niet vanzelfsprekend. Daarom zet ik mij in om deze doelgroep te ondersteunen. Samen met anderen zoek ik naar oplossingen voor belemmeringen en verspreid ik kennis om de toegankelijkheid van sport voor mensen met een beperking te verbeteren. Zo creëren we een sportieve omgeving waarin iedereen kan deelnemen. 

Misschien ook interessant:

Infographics Waarde van sport en bewegen voor mensen met een beperking

Iedereen voelt wel aan dat sport en bewegen van waarde zijn voor mensen met een fysieke of verstandelijke beperking. Maar is die waarde ook uit te drukken in geld? Wat levert het de maatschappij op als deze groep vaker aan de beweegrichtlijnen voldoet?

Whitepaper Sport en bewegen door mensen met een beperking

Deze whitepaper geeft praktische informatie en handvatten om mensen met een beperking in beweging te krijgen en houden.

Whitepaper Van jongs af aan vaardig in bewegen

Deze whitepaper geeft inzicht in vaardig leren bewegen. Het stimuleert professionals vanuit meerdere kanten over dit vraagstuk na te denken en te handelen.