Spring naar content

In veel gevallen vragen mensen met een beperking iets extra’s van de begeleiding. Dit vraagt meer van de begeleider om de beweegsituatie passend te maken. In de handreiking wordt aandacht besteed aan de didactiek en de organisatie van de activiteiten. Ook lees je wat je als begeleider van beweegactiviteiten kunt doen om een activiteit beter te laten verlopen. Daarna vind je een gedeelte over specifieke kenmerken en gedragingen van deelnemers met moeilijk verstaanbaar gedrag. Er wordt bijvoorbeeld ingegaan op introvert gedrag, faalangst, ADHD, Syndroom van Down, autisme en epilepsie. Met behulp van voorbeelden worden de gedragingen verduidelijkt en je vindt concrete tips.

Voor wie is de handreiking?

De handreiking is ontwikkeld om begeleiders van sport- en beweegactiviteiten te ondersteunen bij moeilijk verstaanbaar gedrag. Er is aandacht voor wat je als begeleider van beweegactiviteiten kunt doen om een activiteit beter te laten verlopen; de zogenaamde didactiek en organisatie van je activiteiten.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Lilian van den Berg

  • Specialist

Meedoen aan sport en plezier in sport is niet voor iedereen vanzelfsprekend, waardoor een deel van de Nederlanders weinig of niet sport. Hoe vinden zij hun weg naar sport en bewegen en wat hebben zij nodig? Gemeenten, sportaanbieders en andere partijen kunnen mensen faciliteren en stimuleren. Kennis over de doelgroep, de drempels en wat voor hen belangrijk is helpt om sport & bewegen mogelijk te maken. Ik zet mij in om in samenwerking met partnerorganisaties de nodige kennis te verzamelen en vervolgens toepasbaar te maken voor professionals. Zodat zij ervoor kunnen zorgen dat iedereen met plezier mee kan doen en zich welkom voelt. 

Misschien ook interessant:

Sport- en beweeginterventies

Informatie voor interventie-eigenaren en het belang van een effectieve, erkende sport- en beweeginterventie en/of -aanpak.

Leerboek Plezier in bewegen voor ieder kind

Het leerboek ‘Plezier in bewegen voor ieder kind’ geeft begeleiders tips en praktische handvatten om kinderen met een ontwikkelingsachterstand op motorisch en/ of gedragsmatig gebied, plezier in sporten en bewegen te geven en hun talenten te ontdekken.

Whitepaper Van jongs af aan vaardig in bewegen

Deze whitepaper geeft inzicht in vaardig leren bewegen. Het stimuleert professionals vanuit meerdere kanten over dit vraagstuk na te denken en te handelen.