Spring naar content

Waarover gaat de whitepaper

In de whitepaper vind je een uitleg van wat we bedoelen met motorische ontwikkeling en motorisch vaardig zijn en wat de mogelijkheden zijn om de achteruitgang van motorische fitheid tegen te gaan. We staan stil bij de settings waarin kinderen bewegen, spelen en sporten. Ook lees je wat er bekend is vanuit de wetenschap, welke goede praktijkvoorbeelden er zijn en waarom die voorbeelden succesvol zijn. Zo kun je als bestuurder, beleidsmaker en professional aan de slag met erkende interventies.

Deze whitepaper richt zich op professionals die de kwaliteit én het plezier in sport en bewegen bij kinderen en jongeren van 0-18 jaar willen vergoten

Voor wie is deze whitepaper?

Deze whitepaper richt zich op professionals die de kwaliteit én het plezier in sport en bewegen bij kinderen en jongeren van 0 – 18 jaar willen vergroten. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • Beleidsmakers en -uitvoerders
  • Pedagogisch medewerkers
  • Vakleerkrachten bewegingsonderwijs
  • Groepsleerkrachten
  • Intern begeleiders (IB-ers)
  • Kinderfysiotherapeuten
  • Jeugdartsen
  • Buurtsportcoaches
  • (Professionele) sporttrainers

Wat willen we met deze whitepaper bereiken?

Deze whitepaper creëert overzicht en geeft inzicht in wat beter leren bewegen is en professionals stimuleren vanuit meerdere kanten over dit vraagstuk na te denken en te handelen (integrale visie en aanpak).

teambuilding kinderen

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Johan Koedijker

  • Specialist

Ik vertaal wetenschappelijk onderzoek op het gebied van een gezonde motorische ontwikkeling naar praktisch toepasbare informatie, zodat iedereen een leven lang kan profiteren van de vele voordelen van sport en bewegen. Thema’s waar ik mij mee bezighoud zijn; meer en beter bewegen op school, gevarieerder en met plezier sporten op de vereniging en meer bewegen in de buurt.

Misschien ook interessant:

Beweegrichtlijnen

Regelmatig sporten en bewegen is belangrijk. Maar hoeveel beweging is nodig? En welke beweging is goed? De beweegrichtlijnen geven antwoord op deze vragen.

Whitepaper Physical Literacy

‘Physical Literacy’ gaat over de bouwstenen voor een leven lang bewegen van jong tot oud. In deze whitepaper schetsen we de noodzaak van een aangescherpte koers in het stimuleren van sport en bewegen en geven we aan hoe Physical Literacy kan bijdragen aan deze nieuwe koers.