Spring naar content

Welke informatie vind je in deze whitepaper?

Het is een groot maatschappelijk probleem en een uitdaging voor gemeenten: meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam.

Vanuit de doelen van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet publieke gezondheid hebben gemeenten de taak om aandacht te geven aan het vroegtijdig signaleren, voorkómen en verminderen van eenzaamheid. 

Deze whitepaper zet feiten en voorbeelden op een rij van hoe sport een rol kan spelen bij het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen. Het helpt gemeenten op weg om de kracht van sport en bewegen te benutten in de aanpak van eenzaamheid.

Inhoudsopgave

  1. Een definitie, feiten en cijfers
  2. Beleid, landelijke en lokale coalities
  3. Sport en bewegen, kansen benutten
  4. Instrumenten
  5. Interventies
  6. Inspirerende voorbeelden en tips
cover whitepaper eenzaamheid

Voor wie is deze whitepaper?

Beleidsmedewerkers en beleidsadviseurs bij de gemeente, maar ook andere geïnteresseerden in het thema.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Esmée Doets

  • Specialist

Bewegen kan enorm veel betekenen voor de gezondheid en kwaliteit van leven van 65-plussers. Het is mijn passie om er voor te zorgen dat 65-plussers vanuit hun omgeving gemotiveerd en gefaciliteerd worden om met plezier en vertrouwen samen in beweging te komen.

Misschien ook interessant:

Beleidswijzer

De Beleidswijzer Sport en Bewegen is geschreven als handreiking en inspiratiebron voor gemeentelijke beleidsambtenaren.

Sport- en beweeginterventies

Informatie voor interventie-eigenaren en het belang van een effectieve, erkende sport- en beweeginterventie en/of -aanpak.

Beweeggids voor ouderen met dementie

De Beweeggids helpt jou als verzorger of begeleider ouderen met dementie te stimuleren meer te bewegen.