Spring naar content

Welke informatie vind je in deze whitepaper?

Het is een groot maatschappelijk probleem en een uitdaging voor gemeenten: meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam.

Vanuit de doelen van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet publieke gezondheid hebben gemeenten de taak om aandacht te geven aan het vroegtijdig signaleren, voorkómen en verminderen van eenzaamheid. 

Deze whitepaper zet feiten en voorbeelden op een rij van hoe sport een rol kan spelen bij het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen. Het helpt gemeenten op weg om de kracht van sport en bewegen te benutten in de aanpak van eenzaamheid.

Inhoudsopgave

  1. Een definitie, feiten en cijfers
  2. Beleid, landelijke en lokale coalities
  3. Sport en bewegen, kansen benutten
  4. Instrumenten
  5. Interventies
  6. Inspirerende voorbeelden en tips
cover whitepaper eenzaamheid

Voor wie is deze whitepaper?

Beleidsmedewerkers en beleidsadviseurs bij de gemeente, maar ook andere geïnteresseerden in het thema.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Liesbeth Preller

  • Specialist

Mijn kennis richt zich op de groep ouderen en mensen met chronische aandoeningen, met het doel dat zij meer kunnen gaan bewegen. Kennis waarmee professionals en vrijwilligers in zorg, welzijn en sport en bewegen deze doelgroepen beter kunnen bereiken, effectieve methoden inzetten, en bevorderen dat de doelgroep duurzaam meer kan blijven bewegen.

Misschien ook interessant:

Beleidswijzer

De Beleidswijzer Sport en Bewegen is geschreven als handreiking en inspiratiebron voor gemeentelijke beleidsambtenaren.

Wat zijn erkende interventies?

Hoe kun je sporten en bewegen stimuleren, of sport als middel inzetten om sociaalmaatschappelijke doelstellingen te realiseren? Welke aanpakken zijn in de praktijk al succesvol gebleken?

Beweeggids voor ouderen met dementie

De Beweeggids helpt jou als verzorger of begeleider ouderen met dementie te stimuleren meer te bewegen.