Spring naar content

Sport- en beweegbeleid schrijven, waar begin je? Het herzien van bestaand sport- en beweegbeleid, wat blijft overeind en wat niet? Hoe doen andere gemeenten dat? Ga je het wiel opnieuw uitvinden? Hoe creëer je draagvlak en betrek je partijen? De vernieuwde Beleidswijzer Sport en Bewegen is een handig hulpmiddel om beleidsadviseurs van gemeenten te helpen bij het beantwoorden van deze vragen.

Laat je inspireren of ga direct aan de slag om nieuw sport- en beweegbeleid te formuleren of het huidige beleid te vernieuwen. Dat kan een zelfstandige nota zijn, maar ook een onderdeel van het gezondheidsbeleid of een Wmo-beleidsnota.

cover van beleidswijzer sport & bewegen

Voor wie is deze Beleidswijzer?

We hebben deze Beleidswijzer geschreven voor gemeentelijke beleidsambtenaren uit de sectoren sport, welzijn, gezondheid, onderwijs en ruimtelijke ordening die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en coördineren van het sport- en beweegbeleid. Ook andere geïnteresseerden kunnen de Beleidswijzer gebruiken als inspiratiebron en handreiking.

Hoe werkt de Beleidswijzer Sport en Bewegen?

De vernieuwde Beleidswijzer Sport en Bewegen is een praktisch hulpmiddel om sport- en beweegbeleid te formuleren of het huidige beleid te vernieuwen. Het is tot stand gekomen met medewerking van diverse gemeenten. Wat nieuw is, zijn onder andere de overwegingen om wel of geen zelfstandig sport- en beweegbeleid te schrijven. Het is niet altijd nodig om een aparte nota of visie op te stellen. Sport en bewegen kan ook integraal deel uitmaken van gezondheidsbeleid. Sport- en beweegbeleid hoeft bovendien geen dik pak papier te zijn. Het kan ook bestaan uit een schematische weergave van doelen en resultaten.

Het stappenplan geeft inzicht in elementen van beleidsvorming, aangevuld met handige tips en praktijkvoorbeelden. Beleidsvorming is niet per definitie een tijdelijk proces. Elementen of stappen kunnen naast elkaar bestaan en elkaar beïnvloeden. Afhankelijk van de fase waarin jouw gemeente zich bevindt, kun je delen van het stappenplan volgen en uitwerken

  • De acht stappen van de Beleidswijzer Sport en Bewegen:
  1. Aanleiding
  2. Proces architectuur
  3. Analyse
  4. Visie, doelen en doelgroep
  5. Beleidskeuzes en thema’s
  6. Uitvoering
  7. Monitoring en evaluatie
  8. Verankering

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

michel vierwind

Michel Vierwind

Specialist

Vanuit de overheid wordt er steeds meer gevraagd om lokaal integraal te gaan samenwerken tussen diverse domeinen, zoals tussen sport & bewegen en het sociaal domein. Deze zijn omschreven in de Brede SPUK regeling en GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord). Als specialist integraal lokaal beleid bied ik ondersteuning aan zowel beleidsmedewerkers, lokale sportaanbieders en sportverenigingen. Dit doe ik vanuit mijn kennis en ervaring vanuit zowel de ondernemende sport en ook als gemeenteraadslid.

Misschien ook interessant:

Human Capital Model

Ken je de 80 effecten van sport- en beweegactiviteiten al?

Verdieping leidraad gemeenten

Hoe pas je de leidraad toe op je sportportefeuille? Maak een succesvol verduurzamingsprogramma voor de sportaccommodaties in jouw gemeente.

Monitoring- en Evaluatiewijzer sport- en beweegbeleid

De Monitoring- en Evaluatiewijzer (M&E-wijzer) is een stappenplan met uitleg en tips voor monitoring en evaluatie van lokaal sport- en beweegbeleid.