Spring naar content

Sport- en beweegbeleid schrijven, waar begin je? Het herzien van bestaand sport- en beweegbeleid, wat blijft overeind en wat niet? Hoe doen andere gemeenten dat? Ga je het wiel opnieuw uitvinden? Hoe creëer je draagvlak en betrek je partijen? De vernieuwde Beleidswijzer Sport en Bewegen is een handig hulpmiddel om beleidsadviseurs van gemeenten te helpen bij het beantwoorden van deze vragen.

Laat je inspireren of ga direct aan de slag om nieuw sport- en beweegbeleid te formuleren of het huidige beleid te vernieuwen. Dat kan een zelfstandige nota zijn, maar ook een onderdeel van het gezondheidsbeleid of een Wmo-beleidsnota.

Voor wie is deze Beleidswijzer?

We hebben deze Beleidswijzer geschreven voor gemeentelijke beleidsambtenaren uit de sectoren sport, welzijn, gezondheid, onderwijs en ruimtelijke ordening die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en coördineren van het sport- en beweegbeleid. Ook andere geïnteresseerden kunnen de Beleidswijzer gebruiken als inspiratiebron en handreiking.

Hoe werkt de Beleidswijzer Sport en Bewegen?

De vernieuwde Beleidswijzer Sport en Bewegen is een praktisch hulpmiddel om sport- en beweegbeleid te formuleren of het huidige beleid te vernieuwen. Het is tot stand gekomen met medewerking van diverse gemeenten. Wat nieuw is, zijn onder andere de overwegingen om wel of geen zelfstandig sport- en beweegbeleid te schrijven. Het is niet altijd nodig om een aparte nota of visie op te stellen. Sport en bewegen kan ook integraal deel uitmaken van gezondheidsbeleid. Sport- en beweegbeleid hoeft bovendien geen dik pak papier te zijn. Het kan ook bestaan uit een schematische weergave van doelen en resultaten.

De acht stappen van de Beleidswijzer Sport en Bewegen:

  1. Aanleiding
  2. Proces architectuur
  3. Analyse
  4. Visie, doelen en doelgroep
  5. Beleidskeuzes en thema’s
  6. Uitvoering
  7. Monitoring en evaluatie
  8. Verankering

Het stappenplan geeft inzicht in elementen van beleidsvorming, aangevuld met handige tips en praktijkvoorbeelden. Beleidsvorming is niet per definitie een tijdelijk proces. Elementen of stappen kunnen naast elkaar bestaan en elkaar beïnvloeden. Afhankelijk van de fase waarin jouw gemeente zich bevindt, kun je delen van het stappenplan volgen en uitwerken.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Laura Butselaar

  • Specialist

Een belangrijk onderdeel van mijn werk is het onderhouden van onze relatie met gemeenten (de noordelijke provincies) en de rijksoverheid. Zo krijgen wij inzicht in de lokale praktijk, halen wij de vragen op. En anderzijds ben ik beschikbaar om kennis van ons kenniscentrum door te geven aan de gemeenten. Dit kan in een persoonlijk adviesgesprek of bijvoorbeeld met een training of workshop.

Misschien ook interessant:

Monitoring- en Evaluatiewijzer Sport en Bewegen

De Monitoring- en Evaluatiewijzer Sport en Bewegen (M&E-wijzer) is een stappenplan met uitleg, hulpmiddelen en tips voor analyse, monitoring en evaluatie van lokaal sport- en beweegbeleid.

Beleidsanalysetool

Deze digitale beleidsanalyse geeft inzicht in het huidige gemeentelijk beleid: wat is de stand van zaken? Naar welke beleidsthema’s gaat de meeste inzet? Naar welke thema’s mogelijk nog te weinig? Worden de beleidsdoelen bereikt?