Spring naar content

Wat houden de verschillende niveaus in?

Goed beschreven (GB)

Een interventie dient duidelijk beschreven te zijn: de doelen, de doelgroep, de aanpak, randvoorwaarden, overdraagbaarheid, ervaring met de uitvoering en beschikbare materialen. Daarnaast zijn uitvoeringsaspecten zoals beschikbaarheid van een handleiding, een procesevaluatie en inzicht in kosten en tijdsbesteding duidelijk beschreven. Een erkenning op dit niveau is drie jaar geldig.

Goed onderbouwd (GO)

Een interventie dient niet alleen goed beschreven maar ook onderbouwd te zijn met modellen, theorie en/of literatuur. Met een theoretische onderbouwing kun je aantonen welke uitkomsten van de interventie te voorspellen zijn en welke factoren van invloed kunnen zijn. Daarnaast is het met een theorie aannemelijk te maken waarom een interventie werkt bij de specifieke doelgroep of thematiek. Een erkenning op dit niveau is vijf jaar geldig.

Effectief

Voor een erkenning op het niveau Effectief is het noodzakelijk om met onderzoek aan te tonen dat een interventie niet alleen in theorie werkt, maar ook in de praktijk bewezen effectief is. Om een interventie op het niveau Effectief te laten beoordelen moet deze tenminste met twee effectonderzoeken onderbouwd zijn. Dit mogen RCT’s, quasi-experimenteel onderzoek of andere designs zijn, passend bij het doel en de doelgroep van de interventie.

Effectiviteit wordt binnen het erkenningstraject beoordeeld op drie niveaus. Hieronder geven we een korte samenvatting van de drie verschillende niveaus van effectiviteit. Erkenning op alle niveaus van effectiviteit is vijf jaar geldig.

Eerste aanwijzingen voor Effectiviteit

De effectonderzoeken die voor dit niveau zijn uitgevoerd geven de eerste aanwijzingen voor een effect van de interventie (indicatieve bewijskracht). Het gaat om resultaten van de interventie waaruit blijkt dat gedrag, vaardigheden, cognities, gevoelens etc in voldoende mate conform het doel van de interventie zijn veranderd. Het onderzoek moet op verschillende locaties en met voldoende respons zijn uitgevoerd, met methoden en instrumenten die het doel van de interventie goed operationaliseren.

Goede aanwijzingen voor Effectiviteit

Effectonderzoek voor dit niveau toont aan dat bij de uitvoering van de interventie het doel in voldoende mate wordt bereikt. Gedrag, vaardigheden, cognities, gevoelens etc veranderen in voldoende mate conform het doel van de interventie. Het doel wordt niet (of significant minder) bereikt zonder interventie of met de gebruikelijke situatie of handelswijze.

Sterke aanwijzingen voor Effectiviteit

Op dit niveau is er voldoende effectonderzoek van voldoende kwaliteit om aan te mogen nemen dat de interventie bij de doelgroep effectief is, beter werkt dan de gebruikelijke situatie of handelswijze én dat dit toe te schrijven is aan de interventie (sterke bewijskracht).

Gerelateerde items

Sport- en beweeginterventies

Informatie voor interventie-eigenaren en het belang van een effectieve, erkende sport- en beweeginterventie en/of -aanpak.

Erkende interventies inzetten

De voordelen van het werken met en het inzetten van erkende interventies.

Interventie-eigenaar

Heb jij een sportinterventie of beweegaanpak? Lees hier hoe je jouw interventie laat erkennen en laat opnemen in de database Sport- en beweeginterventies.