Spring naar content

Voor wie is Scan & Match?

Om de match tussen de sport- en beweegvraag van mensen met een beperking en het sport- en beweegaanbod te verbeteren is goede informatie van belang. Informatie over mensen met een beperking en hun interesse in sport en bewegen. En informatie over sport- en beweegmogelijkheden in de gemeente, regio of zelfs daarbuiten.

 • Beleidsmedewerkers en beleidsadviseurs bij de gemeente
 • regiocoördinatoren aangepast sporten
 • buurtsportcoaches.

Vraag- en aanbodscan Scan & Match bestaat uit de volgende onderdelen:

 • voorbeelden voor de aanleiding en/ of doelstelling voor het uitvoeren van de scan;
 • gegevens over de vraagkant; waar zijn mensen met een beperking te vinden, welke informatie is wel en niet beschikbaar;
 • gegevens over de aanbodkant: waar kun je informatie over sport en beweegmogelijkheden vinden en welke informatie is wel en niet beschikbaar;
 • checklist voor de analyse van gemeentelijk beleid en
 • tips/ informatie over hoe je een vraag- en aanbodmatch kunt uitvoeren.

De verschillende onderdelen van Scan & Match zijn stappen om te komen tot een resultaat. Maar de onderdelen kun je ook los gebruiken om meer inzicht te verkrijgen. 

Een aantal concrete vragen waar Scan & Match antwoord op geeft:

 • Waar zijn mensen met een beperking in je gemeente/ regio te vinden? Kun je drie organisaties noemen die in contact staan met de doelgroep?
 • Welke verenigingen of andere aanbieders in je gemeente/regio hebben activiteiten voor mensen met een beperking? Kun je drie organisaties noemen?
 • Wat staat er in het gemeentelijk beleid over sport en bewegen door mensen met een beperking?
 • In hoeverre is er al een match tussen het aantal mensen met een beperking dat wil sporten en bewegen en het bestaande sport- en beweegaanbod?

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

biko portretfoto

Biko Blommestein

Specialist

In mijn ogen bestaat er niets mooiers dan sporten en bewegen. Helaas is dit voor veel mensen met een beperking niet vanzelfsprekend. Daarom zet ik mij in om deze doelgroep te ondersteunen. Samen met anderen zoek ik naar oplossingen voor belemmeringen en verspreid ik kennis om de toegankelijkheid van sport voor mensen met een beperking te verbeteren. Zo creëren we een sportieve omgeving waarin iedereen kan deelnemen. 

Misschien ook interessant:

Infographics Waarde van sport en bewegen voor mensen met een beperking

Iedereen voelt wel aan dat sport en bewegen van waarde zijn voor mensen met een fysieke of verstandelijke beperking. Maar is die waarde ook uit te drukken in geld? Wat levert het de maatschappij op als deze groep vaker aan de beweegrichtlijnen voldoet?

Stappenplan regionale samenwerking aangepast sporten

Het Stappenplan regionale samenwerking aangepast sporten helpt je om regionale samenwerking te organiseren, te borgen en het voor iedereen met een beperking mogelijk te maken om te sporten en bewegen

Handreiking voor moeilijk verstaanbaar gedrag

De handreiking is ontwikkeld om begeleiders van sport- en beweegactiviteiten te ondersteunen bij moeilijk verstaanbaar gedrag.