Spring naar content

Om sport en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk te maken en de vraag naar sport- en beweegaanbod te matchen aan een passend aanbod in de buurt is krachtenbundeling en samenwerking van verschillende partijen nodig. Het stappenplan helpt gemeenten, sportverenigingen en zorgorganisaties om regionale samenwerking rond aangepast sporten op te zetten. Hoe werken organisaties uit deze verschillende hoeken succesvol samen? Wat zijn de bouwstenen voor een succesvolle samenwerking? En wat is nodig om deze samenwerking te continueren? 

Je vindt in het stappenplan vier logische stappen inclusief tips om regionale samenwerking te organiseren, te borgen en het voor iedereen met een beperking mogelijk te maken om te sporten en bewegen.

Bekijk de animatie ‘Hoe vinden mensen met een beperking de weg naar sport en bewegen?

Voor wie is het Stappenplan regionale samenwerking aangepast sporten?

Dit stappenplan is primair geschreven voor gemeenten. Werk je bij een sportvereniging of zorgorganisatie dan kun je er ook mee aan de slag. Lees het stappenplan dan ook op deze manier. In de verschillende stappen kom je bouwstenen voor samenwerking tegen, die van belang zijn om de samenwerking te continueren. Het stappenplan is zowel voor nieuwe als bestaande samenwerkingsverbanden bedoeld die met een nieuw initiatief beginnen.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Lilian van den Berg

Hoe vinden mensen met een beperking hun weg naar sport en bewegen? Wat is mijn rol als gemeente en welke andere partijen spelen hierin een rol? Wat weten we al over sport en bewegen voor mensen met een beperking maar vooral ook: wat weten we nog niet? Binnen Kenniscentrum Sport & Bewegen houd ik me bezig met vragen in het speelveld van sport en bewegen voor mensen met een beperking.

Misschien ook interessant:

Scan & Match: vraag- en aanbodscan voor mensen met een beperking

‘Scan & Match’, vraag- en aanbodscan voor mensen met een beperking, geeft inzicht in de vraag naar en het aanbod van sport en bewegen in een gemeente of regio.

Bewegen voor mensen met een verstandelijke beperking

Meer beweegmomenten voor mensen met een verstandelijke beperking.

Handreiking voor moeilijk verstaanbaar gedrag

De handreiking is ontwikkeld om begeleiders van sport- en beweegactiviteiten te ondersteunen bij moeilijk verstaanbaar gedrag.