Spring naar content

banner stappenplan regionale samenwerking

Voor wie is het Stappenplan regionale samenwerking aangepast sporten?

Dit stappenplan is primair geschreven voor gemeenten. Werk je bij een sportvereniging of zorgorganisatie dan kun je er ook mee aan de slag. Lees het stappenplan dan ook op deze manier. In de verschillende stappen kom je bouwstenen voor samenwerking tegen, die van belang zijn om de samenwerking te continueren. Het stappenplan is zowel voor nieuwe als bestaande samenwerkingsverbanden bedoeld die met een nieuw initiatief beginnen.

Hoe vinden mensen met een beperking de weg naar sport en bewegen?

Om sport en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk te maken en de vraag naar sport- en beweegaanbod te matchen aan een passend aanbod in de buurt is krachtenbundeling en samenwerking van verschillende partijen nodig. Het stappenplan helpt gemeenten, sportverenigingen en zorgorganisaties om regionale samenwerking rond aangepast sporten op te zetten. Hoe werken organisaties uit deze verschillende hoeken succesvol samen? Wat zijn de bouwstenen voor een succesvolle samenwerking? En wat is nodig om deze samenwerking te continueren? 

Je vindt in het stappenplan vier logische stappen inclusief tips om regionale samenwerking te organiseren, te borgen en het voor iedereen met een beperking mogelijk te maken om te sporten en bewegen.

Bekijk de animatie ‘Hoe vinden mensen met een beperking de weg naar sport en bewegen?’

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

biko portretfoto

Biko Blommestein

Specialist

In mijn ogen bestaat er niets mooiers dan sporten en bewegen. Helaas is dit voor veel mensen met een beperking niet vanzelfsprekend. Daarom zet ik mij in om deze doelgroep te ondersteunen. Samen met anderen zoek ik naar oplossingen voor belemmeringen en verspreid ik kennis om de toegankelijkheid van sport voor mensen met een beperking te verbeteren. Zo creëren we een sportieve omgeving waarin iedereen kan deelnemen. 

Misschien ook interessant:

Infographics Waarde van sport en bewegen voor mensen met een beperking

Iedereen voelt wel aan dat sport en bewegen van waarde zijn voor mensen met een fysieke of verstandelijke beperking. Maar is die waarde ook uit te drukken in geld? Wat levert het de maatschappij op als deze groep vaker aan de beweegrichtlijnen voldoet?

Scan en Match

‘Scan & Match’, vraag- en aanbodscan voor mensen met een beperking, geeft inzicht in de vraag naar en het aanbod van sport en bewegen in een gemeente of regio.

Handreiking voor moeilijk verstaanbaar gedrag

De handreiking is ontwikkeld om begeleiders van sport- en beweegactiviteiten te ondersteunen bij moeilijk verstaanbaar gedrag.