Spring naar content

Samenwerken als kernwoord

Uit de praktijk blijkt dat het vaak nog zoeken is hoe jong vaardig in bewegen daadwerkelijk uit te voeren is met uiteenlopende lokale partners, zoals onder andere onderwijs, sport, kinderopvang, zorg en lokale sportbureaus. Om de lokale (samen)werking op dit thema te stimuleren is de Handreiking voor het stimuleren van meer en beter bewegen op lokaal niveau ontwikkeld.  Bedoeld voor elke professional die op lokaal niveau met meer en beter bewegen binnen het primair onderwijs aan de slag wil.

voorbeeldweergave tipsheet nut en meerwaarde bewegen in het basisonderwijs

Voor wie is de tipsheet bedoeld?

De tipsheet is bedoeld voor professionals in het basisonderwijs. Het is belangrijk om de onderbouwing te weten waarom jij als docent of vakleerkracht meer kunt halen uit sport en bewegen voor, tijdens en na de schooldag. Zodat we samen stappen vooruit maken op gebied van cognitie, gezondheid, welbevinden, motorische-, sociale en emotionele ontwikkeling bij basisschoolleerlingen.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Johan Koedijker

  • Specialist

Ik vertaal wetenschappelijk onderzoek op het gebied van een gezonde motorische ontwikkeling naar praktisch toepasbare informatie, zodat iedereen een leven lang kan profiteren van de vele voordelen van sport en bewegen. Thema’s waar ik mij mee bezighoud zijn; meer en beter bewegen op school, gevarieerder en met plezier sporten op de vereniging en meer bewegen in de buurt.

Misschien ook interessant:

Tipsheet sport en bewegen basisonderwijs

Met deze tipsheet brengen we de redenen in kaart om in te zetten op meer beweging in en rondom school. 

Inspiratiegids brede motorische ontwikkeling

Met de Inspiratiegids brede motorische ontwikkeling willen we professionals een helpende hand bieden door te voorzien in kennis, praktijkvoorbeelden en stappenplannen.

Whitepaper Van jongs af aan vaardig in bewegen

Deze whitepaper geeft inzicht in vaardig leren bewegen. Het stimuleert professionals vanuit meerdere kanten over dit vraagstuk na te denken en te handelen.