Spring naar content

Over de whitepaper

Eén op de 12 kinderen (0-18 jaar) in Nederland groeit op in armoede. Bij deze gezinnen speelt vaak meer dan alleen geldzorgen. Weet jij hoe je deze kinderen het beste kunt benaderen en betrekken bij sport en bewegen? In de whitepaper vind je informatie, tips en praktijkvoorbeelden om je aanbod beter aan te laten sluiten op hun leefwereld. Hiermee kun je meteen zelf aan de slag! Zo zorgen we ervoor dat er steeds meer kinderen kunnen meedoen aan én door sport en bewegen.

Deze whitepaper is geschreven in samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. 

Leeswijzer

Ben je op zoek naar achtergrondinformatie over de problematiek en de doelgroep? Lees dan de hoofdstukken 1, 2, 3, 4 en 9. Ben je op zoek naar tips en praktijkvoorbeelden voor de praktijk? Deze vind je in de hoofdstukken 5, 6, 7 en 8.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Jamilla Vervoort

Ik houd me in mijn werk vooral bezig met hoe we kwetsbare jeugd meer kunnen laten meedoen in de samenleving door sport en bewegen. Zo ondersteunen we allerlei professionals o.a. op het gebied van jeugd, armoede, sport en bewegen. Verder houd ik me bezig met de motorische ontwikkeling van 0-4 jarigen en met erkende sport- en beweeginterventies.

Laura Butselaar

  • Specialist

Een belangrijk onderdeel van mijn werk is het onderhouden van onze relatie met gemeenten (de noordelijke provincies) en de rijksoverheid. Zo krijgen wij inzicht in de lokale praktijk, halen wij de vragen op. En anderzijds ben ik beschikbaar om kennis van ons kenniscentrum door te geven aan de gemeenten. Dit kan in een persoonlijk adviesgesprek of bijvoorbeeld met een training of workshop.

Misschien ook interessant:

Infographics Jeugd in Beweging

Het sociaaleconomische milieu waarin een kind opgroeit, is van invloed op zijn/haar sport- en beweeggedrag. Wat zijn de meest recente cijfers daarover?

Overzichtsrapport: Jeugd uit gezinnen met een laag inkomen

Dit overzichtsrapport geeft inzichten in de werkzame elementen van sport- en beweegaanbod om jeugd in lage inkomensbuurten eraan te binden en te behouden.

Tipkaarten jeugd armoede sport

Voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen is sport en bewegen niet altijd vanzelfsprekend. Gebruik de tipkaarten om ook deze kinderen en jongeren te bereiken en binden aan sport- en beweegactiviteiten.