Spring naar content

Maatschappelijk rendement

Wist je dat het maatschappelijk rendement van de investeringen in sport en bewegen (SROI) in Nederland wordt geschat op 2,51? Dit betekent dat iedere euro die in sport of bewegen geïnvesteerd wordt, uiteindelijk €2,51 opbrengt. Bijvoorbeeld doordat mensen die sporten en bewegen minder vaak ziek worden en dus lagere zorgkosten hebben. Dat is uiteindelijk besparing en dus rendement.

De economische en maatschappelijke effecten van sport en bewegen zijn talrijk. Dit geeft sport en bewegen een bepaalde waarde, uit te drukken in economisch kapitaal (geld, onroerend goed), cultureel kapitaal (kennis, vaardigheden, opleidingen) en sociaal kapitaal (relaties, netwerken). Deze totale waarde noemen wij het sportkapitaal. De behoefte aan bewijs van dit sportkapitaal – wat levert sport en bewegen op?- wordt steeds meer geuit door lokale overheden.

Daarnaast is de vraag hoe we dit sportkapitaal financieel in stand kunnen houden (betaalbaarheid en financiering), zo optimaal mogelijk kunnen benutten (bezetting), verrijken (met sportevenementen) en uitbreiden (beweegvriendelijke omgeving).

Trends & ontwikkelingen

Mensen die werken in de wereld van sport en bewegen zijn ervan overtuigd dat sport en bewegen goed zijn voor je gezondheid, voor je persoonlijke ontwikkeling en voor sociale cohesie in de samenleving. Maar waaruit blijkt dat eigenlijk? Volgens economen is een extra levensjaar in goede gezondheid €100.000 waard. Wat is de bijdrage van sport daaraan? Beleidsmakers en mensen uit de praktijk hebben steeds meer behoefte aan bewijzen van de positieve effecten van sport en bewegen. Onder andere om ervoor te zorgen dat (maatschappelijk) geld investeren in sport en bewegen vanzelfsprekend is. 

Betaalbaar sportaanbod is een ander belangrijk aandachtspunt op de gemeentelijke beleidsagenda. De overheidsbemoeienis bij sport draagt eraan bij dat de drempel van sportparticipatie in de meeste gevallen zo laag mogelijk blijft. Sport moet toegankelijk worden en blijven voor alle groepen in de samenleving. De overheid probeert sporten voor iedereen betaalbaar te houden door financieel te ondersteunen en bijvoorbeeld armoederegelingen in werking te stellen. Daarnaast besteden gemeenten en provinciale overheden steeds meer aandacht aan het beweegvriendelijker maken van de omgeving. Ook vragen over verduurzaming van sportaccommodaties staan vaker op de agenda. We hebben hiervoor het platform duurzamesportsector.nl opgericht en zijn namens de sportbranche kennispartner op het kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed.

Waarvoor kun je bij ons terecht?

Je kunt bij ons terecht voor kennis over de sociaal-maatschappelijke opbrengsten van sport en bewegen, vragen over duurzame sportaccommodaties of informatie over hoe je sport en bewegen onder de aandacht brengt bij het inrichten van de gemeentelijke omgevingsvisie of nieuwe Omgevingswet. Ook de sportinfrastructuur, de betaalbaarheid en financiering van sport en vraagstukken over verduurzaming in de sportsector laten we niet onbelicht.

Onze ambitie

We tonen graag het belang aan van de maatschappelijke en economische waarde van sport als doel en als middel bij de sportsector, de overheid en aanpalende sectoren. Daarnaast informeren we professionals over het optimaliseren van deze waardes. Ook helpen we beleidsmedewerkers graag bij het bepalen en realiseren van beleidsdoelen op het gebied van duurzaamheid en sportinfrastructuur en inrichten van een meer beweegvriendelijke omgeving. En adviseren we over de betaalbaarheid en financiering van sport.

Beleidswijzer

De Beleidswijzer Sport en Bewegen is geschreven als handreiking en inspiratiebron voor gemeentelijke beleidsambtenaren.

Karin van der Maat

  • Accountmanager

Het thema Waarde van Sport en Bewegen past helemaal bij mijn opleiding bedrijfseconomie, eerdere werkervaring bij sport- en onderzoeksorganisaties en interesse. Ik heb vooral ervaring met het adviseren en begeleiden van gemeenten, sportorganisaties en -verenigingen bij probleemanalyses, onderzoek en organisatie- en beleidsontwikkeling.