Spring naar content
gevonden.

Beleidswijzer

De Beleidswijzer Sport en Bewegen is geschreven als handreiking en inspiratiebron voor gemeentelijke beleidsambtenaren.

Sport- en beweeginterventies

Over de sportinterventies en beweeginterventies. Vind hier info voor interventie-eigenaren en het belang van een effectieve en erkende interventie en/of aanpak.

SROI van sport en bewegen

Dat sporten en bewegen maatschappelijke meerwaarde heeft stond al vast. Maar hoeveel precies en weegt het op tegen de investeringen die we doen?

Ecorys-rapport (De sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen)

Ecorys-rapport Wat zijn de maatschappelijke effecten en economische waarde van sport en bewegen? En hoe zijn die effecten te bewijzen?…

BVO-model

Het BVO-model is ontwikkeld om aan te geven uit welke elementen een beweegvriendelijke omgeving bestaat: Hardware, Software en Orgware.

Sportsubsidie database

De sportsubsidie database biedt een specifiek overzicht van alle sportgerelateerde subsidiemogelijkheden in Nederland.

Whitepaper Beweegvriendelijke Omgeving

Start zelf met het thema ‘de beweegvriendelijke omgeving’. Deze whitepaper geeft handvatten en voorbeelden om hiermee aan de slag te gaan!

Monitoring- en Evaluatiewijzer Sport en Bewegen

De Monitoring- en Evaluatiewijzer Sport en Bewegen (M&E-wijzer) is een stappenplan met uitleg, hulpmiddelen en tips voor analyse, monitoring en evaluatie van lokaal sport- en beweegbeleid.

Financieringswijzer Sport & Bewegen

De Financieringswijzer is bedoeld voor iedereen die zich binnen een gemeente bezighoudt met de ontwikkeling, vaststelling en uitvoering van sport- en beweegbeleid.