Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beweegdomein Spel op ALO Eindhoven (2016)

ALO Eindhoven legt uit (2)

We hebben de verschillende ALO’s uitgenodigd in het praktijkkatern hun visie in dit blad te delen met de lezers. Fontys Hogeschool Eindhoven maakt van de gelegenheid gebruik en komt met een artikelenserie waarin verschillende beweegdomeinen aan de orde komen, ter verduidelijking van de visie en de uitwerking in de praktijk. Dit tweede artikel is een vervolg op het inleidend artikel verderop in dit blad en stelt het Beweegdomeinen Spel aan de orde.

Literatuurverwijzing: Weeldenburg, G, & Zondag, E. (2016, juli). Beweegdomein Spel op ALO Eindhoven: ALO Eindhoven legt uit (2). Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 35-38)