Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Succesvol in topsport én studie: wat moet je daarvoor in huis hebben? (2016)

lopend tweejarig onderzoek (2015-2016): Gold in Education and Elite Sport (GEES)

Auteur(s): Anne Spitze

Leerlingen/studenten die ook sporten op topniveau, het komt steeds vaker voor. Ze kiezen voor een succesvolle carrière in topsport én school/studie. Zo’n ‘duale carrière’ kan veel positieve effecten hebben op de ontwikkeling van deze leerling/ student, zolang de begeleiding goed is. Deze ontwikkeling doet een appèl op de pedagogische bekwaamheid van de LO-er. Empowerment van deze topsporters is van enorm belang. Hogeschool Windesheim en NOC*NSF nemen deel aan een internationaal onderzoek naar duale carrières om meer kennis op te doen over de juiste invulling van empowerment voor deze topsporters.

Literatuurverwijzing: Spitze, A. (2016, juli). Succesvol in topsport én studie: wat moet je daarvoor in huis hebben?: lopend tweejarig onderzoek (2015-2016): Gold in Education and Elite Sport (GEES). Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 16-18)