Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bestaat het vak LO nog in 2032? (2016)

In 2015 heeft er een landelijke dialoog over een mogelijke herziening van het onderwijscurriculum plaatsgevonden. Het Platform Onderwijs2032 heeft hierover in januari 2016 een eindadvies uitgebracht, waarbij de scholen, leraren en kinderen meer vrijheid krijgen voor ‘eigen keuzes’. In het advies wordt voorgesteld om de vakken meer dan in het verleden met elkaar te laten samenwerken en wordt voorgesteld de traditionele indeling in vakken deels te doorbreken. In het eindadvies wordt het vak lichamelijke opvoeding niet meer expliciet genoemd als een vak in het kerncurriculum of als domein. De KVLO maakt zich hierover grote zorgen en wil graag weten wat de leden hiervan vinden.

Literatuurverwijzing: Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) (2016, juli). Bestaat het vak LO nog in 2032?. Lichamelijke opvoeding 104