Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Zelfstandig ontdekken en leren (2016)

tijdens spelen met tegengesteld belang (2)

Zelfstandig werken door kinderen wordt in het onderwijs nogal eens als een doel op zichzelf beschouwd. In de kerndoelen gaat het over het maken van afspraken en reguleren van bewegingsactiviteiten. Of en hoe kinderen daarbij ook tot zelfstandig leren kunnen komen komt daarbij minder expliciet naar voren. Spelen die met de nodige aanpassingen gedurende een groot deel van de basisschoolleeftijd en daarna doorgespeeld kunnen worden en spannend blijven komen in aanmerking om zelfstandig te leren leren. In een vorig artikel (KVLO magazine 4) is het basistikspel uitgelegd en is uitgewerkt hoe dit spel moeilijker gemaakt kan worden voor de lopers. In dit tweede artikel willen we dieper ingaan op de keuzeregels waarmee de tikkers het voor zichzelf moeilijker kunnen maken.

Literatuurverwijzing: Iersel, B. van, & Veen, M. (2016, juli). Zelfstandig ontdekken en leren: tijdens spelen met tegengesteld belang (2). Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 27-29)