Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De mbo-student (2016)

als ambassadeur voor een veilig sportklimaat

Studenten bij de opleiding Sport en Bewegen worden opgeleid als professional in de wereld van de georganiseerde sport. Het creëren van een positief en veilig klimaat tijdens hun werkzaamheden is voor hen dikwijls een (te) grote uitdaging. Binnen het mbo-onderwijs worden initiatieven ontwikkeld om deze jongeren beter voor te bereiden op de eisen die aan hen gesteld worden op het gebied van het creëren van deze veilig sportomgeving.

Literatuurverwijzing: Fix, M., & Mater, J. (2016, juli). De mbo-student: als ambassadeur voor een veilig sportklimaat. Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 30-31)