Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Goed spelen en bewegen met kleuters (3) (2017)

good practice: eigen huis en beweegtuinen

In twee eerdere artikelen zijn diverse aspecten van goed bewegingsonderwijs met kleuters aan bod gekomen. Nu als afsluiting van het drieluik een praktijkartikel waarin de zogenoemde ‘eigen huis- en tuinorganisatie’ concreet vorm en inhoud krijgt. Weinig is er nodig om kleuters in beweging te krijgen. Intensieve, gevarieerde en betekenisvolle bewegingslessen met kleuters die aan de negen criteria voldoen daarentegen vraagt om een duidelijk plan. Een plan waarin de twaalf leerlijnen een plek hebben en je als leerkracht grip krijgt op de doorgaande lijn en de hamvraag: ‘Wat wil je dat kleuters kennen, kunnen en hebben ervaren als ze naar groep 3 gaan?’

Literatuurverwijzing: Beenhakker, M., & Groot, T. de (2017, oktober). Goed spelen en bewegen met kleuters (3): good practice: eigen huis en beweegtuinen. Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 24-29)