Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Veranderende sportcultuur en de LO-praktijk (2017)

actief in de eigen omgeving

Auteur(s): Maarten Massink

In de Canon van de KVLO wordt de veranderende praktijk van LO geschetst in venster 2009. Deze aanloop wil ik gebruiken om te schetsen hoe LO de laatste jaren zich meer is gaan richten op aansluiting bij de beweegcultuur van jongeren. ’Freesport’ als aanmoediging tot actief zijn in je eigen woon en leefomgeving is daar een voorbeeld van.

Literatuurverwijzing: Massink, M. (2017, oktober). Veranderende sportcultuur en de LO-praktijk: actief in de eigen omgeving. Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 34-36)