Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Een kijkje in de gymzaal van (2017)

Daan Beelen

Een rubriek in de praktijk van Lichamelijke Opvoeding magazine is ‘Een kijkje in de gymzaal van…’ Daarbij komt een LO-docent in beeld die gevraagd wordt zijn visie en werkwijze te delen met collega’s. Dit keer is een jonge collega uit het voortgezet onderwijs aan het woord die terugblikt op zijn start en eerste jaren ervaring als LO-docent.

Literatuurverwijzing: Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) (2017, oktober). Een kijkje in de gymzaal van: Daan Beelen. Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 30-32)