Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Het kiezen van videovoorbeelden voor digigym (2016)

coping- en mastery modellen voor digigym

Digigym, het toepassen van digitale middelen als tablets en smartphones in het bewegingsonderwijs, dwingt een gymdocent tot het maken van allerlei keuzes. In dit artikel nemen we er een onder de loep: welk model is het geschiktst als videovoorbeeld? Omdat de literatuur nog maar weinig houvast biedt, vergeleken we het nut van zogenoemde coping- en mastery-modellen bij het leren van de wendsprong bij leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Daarbij waren we niet alleen geïnteresseerd of leerlingen het bewegen verbeteren, maar ook hoe ze het bewegen beleven.

Literatuurverwijzing: Kamp, J. van der, & Zee, A. van der (2016, juli). Het kiezen van videovoorbeelden voor digigym: coping- en mastery modellen voor digigym. Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 52-54)