Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportkaderopleidingen: kans voor sport en onderwijs (2010)

Auteur(s): Ineke Dijkstra

Dit artikel gaat over (on)mogelijkheden van het aanbieden van sportkaderopleidingen binnen het mbo en het voortgezet onderwijs, juist voor studenten/leerlingen die geen S&B-opleiding doen of willen gaan doen. Dit in samenwerking met lokale sportverenigingen, S&B-opleidingen en/of de sportbond.

Literatuurverwijzing: Dijkstra, I. (2010, september). Sportkaderopleidingen: kans voor sport en onderwijs. Lichamelijke opvoeding 98 (pp. 35-37)