Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Maak mbo-studenten vitaal (2010)

vitaal burgerschap als verankering van bewegen en gezondheid in het mbo

Auteur(s): Jan Faber

Het hernieuwd invoeren van lessen bewegen en gezondheid in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kan alleen langdurig standhouden als formele verankering plaatsvindt. Dit kan het beste in kerntaak 7 ‘vitaal burgerschap’ uit het bron document Leren, Loopbaan en Burgerschap en in de studiegids. Het deelnemen aan de beweeg- en sportlessen is daarmee geen vrijblijvende inspanning en telt mee voor de 850-urennorm. Ook het kwalificatiedossier biedt mogelijkheden voor verankering. In het onderstaande artikel beschrijft Jan Faber het huidige brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap en de (mogelijk) nieuwe versie Loopbaan en Burgerschap. 

Literatuurverwijzing: Faber, J. (2010, september). Maak mbo-studenten vitaal: vitaal burgerschap als verankering van bewegen en gezondheid in het mbo. Lichamelijke opvoeding 98 (pp. 10-13)