Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beïnvloeding van gedragsproblematiek: een klasse(n)spel! (2) (2010)

In het vorige artikel (LO nr.7) hebben we het gehad over onderliggende theoretische aspecten; groepsdynamica, sociometrie, het sociogram en benodigde coachings- & begeleidingsvaardigheden om gedrag te beïnvloeden. In dit artikel willen we dieper ingaan op de toepassingsmogelijkheden binnen bewegingsonderwijs, maar ook binnen andere vakken. In het volgende nummer zullen we concrete voorbeelden uitwerken naar aanleiding van de ervaringen met het programma tot nu toe. 

Literatuurverwijzing: Beusekom, R. van, & Dokman, I (2010, september). Beïnvloeding van gedragsproblematiek: een klasse(n)spel! (2). Lichamelijke opvoeding 98 (pp. 28-29)