Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Leren van lesgeven: reflectie en didactiek (2009)

Auteur(s): Simone Beute

Uit gesprekken met stagecoaches en stagiaires in het bewegingsonderwijs blijkt dat er regelmatig een verschil van inzicht en beleving is in hoofd- en bijzaken met betrekking tot de door de stagiaire gegeven lessen. De verwarring die hierdoor kan ontstaan wordt veroorzaakt door verschil in inzicht over wat van belang is voor de stagecoach en stagiaire, maar ook door de opdrachten en ondersteuning die gegeven worden vanuit het opleidingsinstituut. Een verheldering.

Literatuurverwijzing: Beute, S. (2009, juli). Leren van lesgeven: reflectie en didactiek. Lichamelijke opvoeding 97 (pp. 38-40)