Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Op zoek naar de X-factor bij motorische vaardigheden (2009)

kruisbestuiving door de vormspanningscoach

In dit artikel aandacht voor een bijzondere (v)aardigheid: vormspanning. Misschien heeft het turnen daar nog haar stoffige, oubollige en antieke imago aan te danken: de strakke, vaak letterlijk en figuurlijk ‘gespannen turner’. De tijd haalt het imago in: ‘sterk, strak en stoer’ is weer in. Voetbalspitsen worden turnende acrobaten. Iets waar het turnen sterk in is, wordt nu ook door andere takken van sport begeerd: ‘vet gespannen’!

Literatuurverwijzing: Berg, T van den (2009, juli). Op zoek naar de X-factor bij motorische vaardigheden: kruisbestuiving door de vormspanningscoach. Lichamelijke opvoeding 97 (pp. 20-23)