Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Handbal (4) (2009)

In drie voorgaande artikelen zijn ideeën aangedragen om leerlingen in de bovenbouw van het primair onderwijs en leerlingen in het voortgezet onderwijs basisvaardigheden van het handbal aan te leren. In het derde artikel is oefenstof aangeboden om de meer vaardige leerlingen uitdagende oefeningen aan te bieden. In dit laatste artikel over handbal zullen tactische elementen besproken worden die in de lessen LO in het voortgezet onderwijs kunnen worden behandeld.

Literatuurverwijzing: Platvoet, S., & Platvoet, W. (2009, juli). Handbal (4). Lichamelijke opvoeding 97 (pp. 24-27)