Spring naar content
Terug naar de kennisbank

OLDACTION en de sociale innovatie van 55-plus Sport & Leefstijl (2014)

De tijd is rijp voor een sociale innovatie op het gebied van 55-plus Sport & Leefstijl. De nieuwe generatie – geboren in de jaren veertig, vijftig en begin zestig – verlangt daarnaar. Oud-redactielid van dit vakblad, Edwin Timmers, is daarin gedoken en heeft een groep opgericht van ‘ouwe knarren’ die gezamenlijk met hun leeftijdsgenoten sporten en bewegen volgens een bepaalde filosofie. Daar kunnen de huidige beweegprofessionals echter ook wel wat mee….

Literatuurverwijzing: Dijkhoff, H., & Karsten, G. (2014, november). OLDACTION en de sociale innovatie van 55-plus Sport & Leefstijl. Lichamelijke opvoeding 102 (pp. 8-9)