Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Atletiek laten (be)leven (2014)

meten met de persoonlijke maat

Auteur(s): Maarten Massink

In Lichamelijke Opvoeding 8 en 9 van dit jaar zijn artikelen verschenen (door Dorien van der Burg) met als titel ‘Een leven lang sporten, een leven lang atletiek’. Er wordt een pleidooi gehouden voor kindgerichte atletiek op de basisschool met speelse vormen van atletiek. Daarbij is het motto speels-prestatieve atletiek; ‘spelen moet, presteren mag’. Hierbij wordt het speelse karakter van atletiek in het basisonderwijs benadrukt. Hoe kun je atletiek ook in het voortgezet onderwijs een vervolg geven waardoor het ook daar blijft ‘leven’? Op zoek naar persoonlijk excelleren met atletiek in LO-excellent.

Literatuurverwijzing: Massink, M. (2014, november). Atletiek laten (be)leven: meten met de persoonlijke maat. Lichamelijke opvoeding 102 (pp. 20-26)