Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Andere doelgroepen (2014)

Auteur(s): Robert Jan Jansen

Het onderwerp van dit topic kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Je kunt het zien als: welke groepen buiten het onderwijs kunnen we vanuit ons vakgebied bedienen? De andere kant is dat we vanuit de koers van de KVLO zicht geven aan de leden vanuit de ‘oude’ situatie op de nieuwe doelgroepen die we vertegenwoordigen. In dit artikel doen we het laatste. In een geschiedkundig verhaal laten we je kennismaken met de SB-opleidingen, waarbinnen de Cios’en een unieke plaats innemen.

Literatuurverwijzing: Jansen, R.J. (2014, november). Andere doelgroepen. Lichamelijke opvoeding 102 (pp. 6-7)