Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Lectoraat sportwetenschap: waar wetenschap praktijk ontmoet (2008)

Auteur(s): Koen Lemmink

Eén van de aanbevelingen van de commissie die vijf jaar geleden alle ALO’s heeft gevisiteerd was dat er meer aandacht moest worden besteed aan onderzoek. Zo kwamen er uiteindelijk lectoren op de ALO’s. In dit artikel wordt duidelijk gemaakt wat het praktijkgerichte wetenschappelijk onderzoek inhoudt en de plaats die het inneemt in Groningen.

Literatuurverwijzing: Lemmink, K.A.P.M. (2008, augustus). Lectoraat sportwetenschap: waar wetenschap praktijk ontmoet. Lichamelijke opvoeding 96 (pp. 10-13)