Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Het lectoraat bewegen en gedragsbeïnvloeding van de Hogeschool Windesheim (2008)

Het lectoraat Bewegen en gedragsbeïnvloeding van de Hogeschool Windesheim is begin 2004 van start gegaan. De opdracht is grofweg: door onderzoek nieuwe kennis ontwikkelen, toepasbaar maken van die kennis voor het werkveld en de opleidingsprogramma’s binnen Windesheim en bijdragen aan de professionalisering van opleidingsdocenten en studenten. Het lectoraat richt zich op bewegingsbeïnvloedingspraktijken binnen het onderwijs, de vrijetijdsbesteding, de gezondheidszorg en het welzijnswerk. Hieronder een blik op enkele van de gerealiseerde, lopende en nieuw te starten projecten.

Literatuurverwijzing: Stegeman, H., Bosscher, R., & Steenbergen, J. (2008, augustus). Het lectoraat bewegen en gedragsbeïnvloeding van de Hogeschool Windesheim. Lichamelijke opvoeding 96 (pp. 16-18)