Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Tevreden maar kritisch (2008)

de resultaten van de lezersenquête

Auteur(s): Paul van der Meer

Van week 17 tot en met 22 hebben 370 lezers van Lichamelijke Opvoeding gehoor gegeven aan de oproep in het blad en de oproep in de nieuwsbrief om mee te doen aan de online lezersenquête. En wat blijkt? De lezers zijn tevreden, maar het kan altijd beter. Lichamelijke Opvoeding krijgt een dikke 7. Het onderzoek kende een deel gesloten vragen (meerkeuze) en een aantal open vragen waar de respondenten hun ideeën, voorstellen tot verbetering en algemene opmerkingen konden invullen. Van de open vragen is veel gebruikgemaakt. De redactie van Lichamelijke Opvoeding mag zich verheugen in een tevreden èn kritische lezerskring. Hier volgen de resultaten.

Literatuurverwijzing: Meer, P. van der (2008, augustus). Tevreden maar kritisch: de resultaten van de lezersenquête. Lichamelijke opvoeding 96 (pp. 29-31)