Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Een droom (2016)

Hoe mooi zou de wereld eruit zien als elk kind zijn/haar talent ten volle kan benutten? Vanuit die droom is het lectoraat Herkennen en Ontwikkelen van Sportief Talent van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) in 2012 gestart. Om dichter bij die droom te komen is door HAN docent-onderzoekers, studenten en collega’s in het werkveld gewerkt aan verschillende projecten. In dit artikel nemen we je graag mee in een aantal opbrengsten die van waarde zijn voor het bewegingsonderwijs en de sport. 

Literatuurverwijzing: Platvoet, S., & Elferink-Gemser, M.T. (2016, maart). Een droom. Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 9-11)