Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Provinciale bijeenkomsten (2016)

‘beweeglessen en dagelijkse beweegmomenten in en rondom de school’

Auteur(s): Angelique Roemgens

In de afgelopen maanden is er veel wetenschappelijk bewijs geleverd over nut en noodzaak van goed bewegingsonderwijs en de positieve effecten van bewegen. Denk hierbij aan de verbetering van leerprestaties, de strijd tegen overgewicht en de bevordering van sociale cohesie. Daarbij heeft VVD-Kamerlid Rudmer Heerema een voorstel ingediend om alle lessen lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs door vakleerkrachten te laten verzorgen. Kortom, een hoop discussie over de kwaliteit en kwantiteit van het bewegen in en rondom de school.

Literatuurverwijzing: Roemgens, A. (2016, maart). Provinciale bijeenkomsten: ‘beweeglessen en dagelijkse beweegmomenten in en rondom de school’. Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 17)