Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gezond op het plein (2016)

meer dan bewegen alleen

Auteur(s): Teuni Verploegh

Op een Gezond Schoolplein spelen kinderen anders dan op een plein met alleen tegels. De verwachting is dat leerlingen meer en gevarieerder bewegen. Terwijl het meerjarige
onderzoekstraject van kennisinstituut Alterra nog loopt, blijkt uit de eerste reacties van docenten en directies dat kinderen inderdaad meer en op een andere manier bewegen.
Zeker in het basisonderwijs.

Literatuurverwijzing: Verploegh, T.V. (2016, maart). Gezond op het plein: meer dan bewegen alleen. Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 35-38)

Omschrijving

Uit dit tijdschrift is/zijn ook de volgende artikel(en) beschreven: