Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Het schoolplein en een gezonde ontwikkeling (2016)

belangrijker voor kinderen dan gedacht

De komende drie jaar (2016-2018) stelt de Gemeente Amsterdam voor het project ‘Impuls Schoolpleinen’ drie miljoen euro beschikbaar voor herinrichting van schoolpleinen. In de periode 2014 – 2016 is er reeds landelijk aan zeventig scholen (po, vo en mbo) vanuit het project ‘Gezonde Schoolpleinen’ een financiële bijdrage van 50.000 euro voor de inrichting en aanleg van het schoolplein en extra ondersteuning bij de realisatie van het plein toegekend.

Literatuurverwijzing: Janssen, M., & Mauw, S. (2016, april). Het schoolplein en een gezonde ontwikkeling: belangrijker voor kinderen dan gedacht. Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 21-23)