Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Trots (2016)

op het woord schijnbeweging

Auteur(s): Tessa van Velzen

Taal en gym blijkt een kansrijke combinatie. Acht enthousiaste gymleerkrachten in Den Haag gingen in de pilot ‘de taalkrachtige gymleerkracht’, gefaciliteerd door gemeente Den Haag, op zoek naar effectieve taalstimulering in de gymles. Niet door taallesjes of extra activiteiten die ten koste kunnen gaan van het bewegen, maar door taal volledig te integreren en ondersteunend aan de gymles in te zetten. Zij zien zowel effect op de taalontwikkeling van kinderen áls op de kwaliteit van de gymles.

Literatuurverwijzing: Velzen, T. van (2016, april). Trots: op het woord schijnbeweging. Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 47-49)