Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Burner Games (2016)

Auteur(s): Dennis Witsiers

“That’s the Burner!” is internationaal een populaire uitdrukking, die door tieners wordt gebruikt om iets te beschrijven dat erg “cool” is; in dit geval “coole” spelletjes. “Burner Games” zijn niet gebaseerd op enige sportspel in het bijzonder en er is geen specifiek leereffect te verwachten met betrekking tot een bepaalde sport. Maar ze zijn wel leerzaam en zeer aantrekkelijk. Het zijn “Burners”.

Literatuurverwijzing: Witsiers, D. (2016, april). Burner Games. Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 24-26)