Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Het verstaan van je vak (2017)

peer review over vakkennis op de ALO’s

In 2007 is er nogal wat consternatie over het kennisniveau op het hbo. Tweederde van alle eerstejaars pabostudenten zakt voor de, door het CITO ontwikkelde, taaltoets (Vereniging Hogescholen, 2007). Het niveau van de toets ligt iets hoger dan het eindniveau van de basisschool. Eerder werd al bekend dat de helft van alle nieuwe pabostudenten was gezakt voor de rekentoets die zij maakten. Daar moet wat aan gebeuren. Staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart (Ministerie OCW, 2008) onderneemt actie, onder de noemer ‘Krachtig Meesterschap’. De insteek is, door middel van een meerjarenplan, de kwaliteit én het aanzien van alle lerarenopleidingen naar een hoger niveau te tillen. In dit artikel beschrijven de ALO-opleidingen het project ‘Peerreview’.

Literatuurverwijzing: Warmer, E., Bakker, G., & Mulder, M. (2017, januari). Het verstaan van je vak: peer review over vakkennis op de ALO’s. Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 36-38)