Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Managementsamenvatting (2020)

een selectie uit de monitor Sport en corona II - de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector

Auteur(s): Hugo van der Poel

Dit document bevat de ‘Samenvatting’ uit de monitor Sport en corona II – de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector. Dit losse hoofdstuk is geschikt voor wie specifiek geïnteresseerd is in beknopte samenvatting over de gevolgen van de getroffen maatregelen op de sportsector. Het hoofdstuk gaat in op het veranderend sentiment, de afname van sport- en beweegdeelname en verschillende tussen groepen, inkomstenderving en schade, en de gezondheidseffecten van de coronacrisis. Dit hoofdstuk is geen zelfstandige rapportage, maar een selectie uit de monitor Sport en corona II, ter bevordering van de leesbaarheid en het gebruiksgemak.

De gehele rapportage is hier te vinden.

Achtergrond monitor Sport en corona II: de monitor Sport en corona II bundelt de tot en met november 2020 beschikbare ‘coronaonderzoeken’ in de sportwereld. Met elkaar geven deze onderzoeken een beeld van de gevolgen van de coronamaatregelen voor het sport-, speel- en actief beweeggedrag, de organisatie en de financiering van de sport in Nederland. Daarbij gaat de aandacht uit naar sportverenigingen, sportondernemers, ongeorganiseerde sport, topsport, sportevenementen en de ondersteuningsstructuur (sportbonden, NOC*NSF). De rapportage is uitgevoerd door het Mulier Instituut met steun van het ministerie van VWS en in samenwerking met een groot aantal partijen uit de sportsector.

Deze rapportage is de tweede in een reeks monitorrapportages en één van de eerste activiteiten van het nieuw opgerichte kennisconsortium Sport en corona. In het kennisconsortium Sport en corona hebben het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport & Bewegen op verzoek van de uitvoeringsalliantie van het Nationaal Sportakkoord (ministerie van VWS, Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF) hun krachten gebundeld. Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft het platform Sportencorona ontwikkeld om de beschikbare kennis, data en praktijkvoorbeelden te delen.

Literatuurverwijzing: Poel, H. van der (2020). Managementsamenvatting: een selectie uit de monitor Sport en corona II - de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector. In H. Poel, Monitor Sport en corona II (pp. 5-7)