Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Slotbeschouwing, hoofdstuk 10 (2020)

een selectie uit de monitor Sport en corona II - de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector

Auteur(s): Hugo van der Poel

Dit document bevat de ‘Slotbeschouwing’ uit de monitor Sport en corona II – de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector. Dit losse hoofdstuk is geschikt voor wie specifiek geïnteresseerd is in reflectie op de gehele monitor Sport en corona II over de gevolgen van de getroffen maatregelen op de sportsector.

Het hoofdstuk zoomt eerst in op de huidige situatie, en besteed vervolgens aandacht aan de financiële gevolgen en de gezondheidseffecten van de coronamaatregelen voor de sportsector. Dit hoofdstuk is geen zelfstandige rapportage, maar een selectie uit de monitor Sport en corona II, ter bevordering van de leesbaarheid en het gebruiksgemak.

De gehele rapportage is hier te vinden. De management-samenvatting van het rapport is hier te vinden.

Literatuurverwijzing: Poel, H. van der (2020). Slotbeschouwing, hoofdstuk 10: een selectie uit de monitor Sport en corona II - de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector. In H. Poel, Monitor Sport en corona II (pp. 119-127)