Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Motorische vaardigheid, fysieke activiteit en de rol van het bewegingsonderwijs (2009)

Auteur(s): Menno Slingerland

Als het bewegingsonderwijs bijdraagt aan de motorische vaardigheid van leerlingen, zou dit er in theorie toe kunnen leiden dat ze meer gaan sporten en bewegen in hun vrije tijd. Maar hoe aannemelijk is die theorie?

Literatuurverwijzing: Slingerland, M. (2009, juli). Motorische vaardigheid, fysieke activiteit en de rol van het bewegingsonderwijs. Lichamelijke opvoeding 97 (pp. 15-18)