Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samen leren (2016)

met behulp van video-instructie

Het leren van een ingewikkelde (motorische) vaardigheid dreigt met de opkomst van sites als YouTube een individuele aangelegenheid te worden. Als je kinderen vraagt hoe ze trucs met een voetbal of dansmoves leren, dan krijg je in veel gevallen te horen dat ze hun voorbeelden ‘op internet’ gevonden hebben. Vanuit leertheoretisch oogpunt is deze vorm van zelfsturend leren heel waardevol, maar het sociaal-constructivistische van en met elkaar leren komt onder druk te staan door een nagenoeg onuitputtelijke bron van digitaal beschikbaar oefenmateriaal. In een zorgvuldig vormgegeven onderwijsleersituatie kunnen leerlingen met elkaar én met behulp van video-instructie vaardigheden onder de knie krijgen.

Literatuurverwijzing: Duivenvoorden, J, & Schakel, K. (2016, juli). Samen leren: met behulp van video-instructie. Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 48-50)