Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport en lichamelijke opvoeding (2016)

in pedagogisch perspectief

Het lectoraat Sportpedagogiek heeft als missie het creëren van een pedagogisch en veilig sport- en beweegklimaat voor jongeren. In het kader hiervan vinden er momenteel en in de nabije toekomst diverse onderzoeken plaats. De sociale veiligheid van elk kind en de daarbij behorende pedagogische handelingsbekwaamheid van de professional of vrijwilliger staan daarin centraal.

Literatuurverwijzing: Schipper-van Veldhoven, N.H.M.J. (2016, juli). Sport en lichamelijke opvoeding: in pedagogisch perspectief. Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 4-6)