Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Taakkaarten in de les lichamelijke opvoeding (2010)

Auteur(s): P Iserbyt, Liesbeth Mols

Bij partnerleren werken leerlingen samen per twee in een gedefinieerde helper- uitvoerderrelatie om elkaars leren te maximaliseren. Omwille van de samenwerking tussen lerenden is partnerleren een geschikte werkvorm om zowel bewegings- als persoonsdoelen na te streven (Byra, 2006). Ter ondersteuning van deze werkvorm worden vaak taakkaarten gebruikt. Taakkaarten combineren woorden en beelden en bevatten informatie over de te leren vaardigheid. Naast een middel om te observeren, kunnen ze eveneens gebruikt worden om te instrueren en te evalueren. In dit artikel worden deze drie functies concreet uitgewerkt met een voorbeeld.

Literatuurverwijzing: Iserbyt, P, & Mols, L. (2010, september). Taakkaarten in de les lichamelijke opvoeding. Lichamelijke opvoeding 98 (pp. 32-34)