Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Transformatie (2016)

van een veilig en pedagogisch klimaat in de school naar de sportvereniging

Het creëren van een veilig leerklimaat op school vraagt om een gerichte organisatiebrede aanpak van alle professionals die daar werkzaam zijn. Ook binnen een sportvereniging moet er sprake zijn van een organisatiebrede aanpak om tot een verenigingsbreed gedragen veilig sportklimaat te komen. Kan de uit het onderwijs afkomstige methodiek van Positive Behaviour Support (PBS) een helpende hand bieden bij de sportvereniging?

Literatuurverwijzing: Bronkhorst, A., & Hofenk, H. (2016, juli). Transformatie: van een veilig en pedagogisch klimaat in de school naar de sportvereniging. Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 19-21)